Теренът, който предлагаме, се намира в северната част на Лозенец. До него се стига по асфалтирана улица, като в близост се намират мрежите за електрификация, водоснабдяване и канализация. Самият терен е леко наклонен на югоизток, на 200 м от Централния плаж на Лозенец и на почти същото разстояние от два по-малки плажа и един по-голям.

Предлаганият терен е разделен от улици на три части в зависимост от режима на застрояване. И трите части са в строителните граници на Лозенец, регулирани, с подробни устройствени планове.

Част 1 е чисти 5584 кв. м. В нея е разрешено строителство с плътност на застрояване 30 % (30 % от целия терен може да бъде застроен), Коефициент на интензивност 1,2 (отношение на разгърнатата застроена площ към цялата площ на терена) и Кота корниз 10 м (т.е 3 етажа над земята, плюс приземен и подпокривен етажи). Тези нормативи са чудесни за крайбрежни хотели. Цената е 65 евро за кв. м.

Част 2 и Част 3 са непосредствено до Част 1 – дели ги само една улица. Двете части са съответно 6115 кв.м и 6094 кв.м. Между тях има планирана вътрешна улица. За тях режимът на застрояване допуска по-ниски постройки – вили до два пълноценни етажа плюс мансарден (подпокривен) етаж. Това означава Плътност на застрояване 40 %, Коефициент на интензивност 0,8 и Кота корниз 7 м. За тези части цената е 65 евро/м2.

Всяка от частите се предлага отделно както и в комбинация с някоя от другите части.

Цената при покупка на всички части заедно или общо на чисти 17 793 кв. м. и заплащане веднага по банков път става 1 031 994 евро или 58 евро за кв. м. При сериозни клиенти собствениците са склонни да дискутират и тези промоционални цени.

Вижте Real Estates for Sale in Lozenets (Bulgaria) на по-голяма карта