Теренът, който предлагаме, се намира в северната част на Лозенец. До него се стига по асфалтирана улица, като в близост се намират мрежите за електрификация, водоснабдяване и канализация. Самият терен е леко наклонен на югоизток, на 200 м от Централния плаж на Лозенец и на почти същото разстояние от два по-малки плажа и един по-голям.

Предлаганият терен е разделен от улици на три части в зависимост от режима на застрояване. И трите части са в строителните граници на Лозенец, регулирани, с подробни устройствени планове.

Част 1 е чисти 5584 кв. м. В нея е разрешено строителство с плътност на застрояване 30 % (30 % от целия терен може да бъде застроен), Коефициент на интензивност 1,2 (отношение на разгърнатата застроена площ към цялата площ на терена) и Кота корниз 10 м (т.е 3 етажа над земята, плюс приземен и подпокривен етажи). Тези нормативи са чудесни за крайбрежни хотели.

Общо цена Част 1 -> 340 000 евро.

Част 2 и Част 3 са непосредствено до Част 1 – дели ги само една улица. Двете части са съответно 6115 кв.м и 6094 кв.м. Между тях има планирана вътрешна улица. За тях режимът на застрояване допуска по-ниски постройки – вили до два пълноценни етажа плюс мансарден (подпокривен) етаж. Това означава Плътност на застрояване 40 %, Коефициент на интензивност 0,8 и Кота корниз 7 м.

Общо цена Част 2 -> 320 000 евро.

Общо цена Част 3 -> 300 000 евро.

Всяка от частите се предлага отделно както и в комбинация с някоя от другите части, както следва:

Част 2 + Част 3 = 610 000 евро.

Част 1 + Част 3 = 620 000 евро.

Част 1 + Част 2 = 630 000 евро.

Част 1 + Част 2 + Част 3 = 900 000 евро.

Цените са крайни, не подлежат на преговори и са валидни при положение, че купувачът поеме разходите по сделката /данък, нотариална такса, вписване, други такси/

Вижте Real Estates for Sale in Lozenets (Bulgaria) на по-голяма карта