Уважаеми дами и господа,

На вашето внимание предлагаме терени, които биха могли да ви заинтересуват и да бъдат включени във вашите инвестиционни планове.

Терените се намират в селището Лозенец (Lozenets), на южното българско крайбрежие на Черно море. Лозенец е на 65 км южно от областния център град Бургас и на 75 км от неговото международно летище. Селището е и на 10 км южно от град Приморско, където има частно летище за леки самолети тип такси, както и на 6 км северно от общинския център Царево, където има яхтено пристанище.

Лозенец е на самия бряг на Черно море. В същото време селището е в подножието на планината Странджа, голяма част от която е включена в европейската екологична мрежа “Натура 2000” чрез зоните “Странджа” и “Караагач”. Самото селище Лозенец е извън тези зони и в него успешно се развива туризъм. Морето в тази част на крайбрежието е чисто и в него могат да се практикуват различни водни спортове и подводен риболов.

Предлаганият терен е разделен от улици на три части в зависимост от режима на застрояване. И трите части са в строителните граници на Лозенец, регулирани, с подробни устройствени планове.

Всяка от частите се предлага отделно както и в комбинация с някоя от другите части.

Собственикът на терена притежава перфектни документи за собственост, които могат да се проследят от момента на оземляването на местните хора през 1928 година до днес.

Терени в Лозенец

Продажба на терени в Лозенец